ชื่อ ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร
ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการ​​
โทร -
อีเมล kitsanai@buu.ac.th
ชื่อ ดร.ปัทมา พอดี
ตำแหน่ง รักษาการรองผู้อำนวยการ​​
โทร -
อีเมล pattamap@buu.ac.th
ชื่อ นายปรีชา บุญขาว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย​​
โทร -
อีเมล preechap@buu.ac.th
ชื่อ นายธิปไตย คำจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย​​
โทร -
อีเมล thipataikhamchan@gmail.com