กิจกรรม workshop และสาธิต “Drone Coding and Drone Mapping for BIM” โดยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก ม.บูรพา และ บริษัทเดฟโดรนแมพเปอร์ จำกัด

โดย
– ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์ จาก บริษัท เดฟ โดรน แมพเปอร์ จำกัด
– ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ นักวิจัย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
– ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
ดำเนินรายการโดย
ดร.ปัทมา พอดี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

งานสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะนำเสนอประสบการณ์และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดของ เทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology : ST) และภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics : GI)
เจาะลึกการใช้ข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลจากโดรน (UAV or Drone) ข้อมูลจากรถ mobile mapping และอื่นๆสำหรับการประยุกต์ใช้ในแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Natural Resource, Disaster Monitoring Smart City, Precision Agriculture, BIM (Building Information Model) & Construction, Logistic & Transportationโดยวิทยากรที่มากประสบการณ์จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)

admin
arisa.vaich@gmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น