โครงการรวมพลคนกู้ภัย 2561

โครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปีพุทธศักราช 2561

ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา