โครงการประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาภาคตะวันออก

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ESG) เข้าร่วม โครงการประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาภาคตะวันออก เพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชั้นนำในอาเซียน ยุค 4.0 ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*