ศาสตร์พระราชากับประเทศไทย 4.0

การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ
โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*