เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ณ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
ทางศูนย์ภูมิภาค​เทคโนโลยี​อวกาศ​และ​ภูมิ​สารสนเทศ​ ภาค​ตะวันออก​ได้เข้าร่วมหารือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม (สนอ.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และกรมวิชาการเกษตร เพื่อระดมสมองในการพัฒนาวิธีการสำรวจ แผนการกำจัดวัชพืชร้ายแรง ตลอดจนแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งทุกภาคส่วนเห็นชอบกับการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดรน, ดาวเทียมรายละเอียดสูงและแบบจำลองเชิงพื้นที่ ในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรแบบแม่นยำดังกล่าว

admin
arisa.vaich@gmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น