เวที รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์ ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมเสวนาให้ความรู้ เรื่อง นวัตกรรมโดรนเพื่องานอนุรักษ์ แก่ผู้เข้าร่วมงานและประชาชนทั่วไป ณ งาน รําลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร วันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

admin
arisa.vaich@gmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น