เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเชิงพื้นที่ในรูปแบบ 5D Simulation เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่

ภายในงานได้นำเสนอเครื่องมือ Simulation Platform ในรูปแบบ 5D Visualization และมีการจัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง 5 D Simulation และภูมิสารสนเทศ เพื่อการขับเคลื่อน EEC โดยผู้แทนจากทีมงาน 5D Simulation (มหาวิทยาลัยบูรพา, GISTDA ,EEC และ NIA) ผู้แทนจากเทศบาลเมืองแสนสุข ผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี และผู้แทนจากภาคเอกชน

ในช่วงบ่ายจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 5D Simultaion จะเป็นการแนะนำและการใช้งานโปรแกรม 5D Simulation แก่ผู้เข้าร่วมงาน

admin
arisa.vaich@gmail.com