การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัย

วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2561
ณ หอประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*