ทางศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้เข้าร่วมการประชุมปิดโครงการ “การพัฒนาภูมิสารสนเทศเกษตรแบบแม่นยำโดยระบบหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก เพื่อวัดความชื้นในดิน:กรณีศึกษามันสำปะหลัง” ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561

admin
arisa.vaich@gmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น