การประชุมหารือการจัดงาน Thailand Aerospace Youth Forum 2018

วันอังคารที่19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ระหว่างเวลา14:00-16:00 น.
ณ ห้อง visionzation สทอภ.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร