การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6”
(Marine Science Conference)

โครงการ GISTDA DAY
“การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6” (Marine Science Conference)
วันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม เฮอร์ริเทจ บางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี