การจัดการเกี่ยวกับน้ำทะเลเปลี่ยนสี

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร เป็นวิทยากร เรื่องการจัดการเกี่ยวกับน้ำทะเลเปลี่ยนสี

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*