"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อพัฒนาศักยภาพในกการบริหารจัด...

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อพัฒนาศักยภาพในกการบริหารจัดการสาธารภัย"จะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 นี้ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เขต 5 นครราชสีมาด้วยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เขต 5 นครราชสีมา กรมป้องกันบ...

ประกาศวันที่ : 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, โดย : ธิปไตย คำจันทร์

กิจกรรม

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใ...

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อพัฒนาศักยภาพในกการบริหารจัดการสาธารภัย"จะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 พฤษภ...

การฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสาร...

วันที่ 2 – 3 เมษายน พ.ศ. 2561ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา